BIOPLYN | ODPADNÍ VODY | ZEMĚDĚLSTVÍ | BIOREMEDACE

http://www.bosix.eu/uploads/pageimages/Header-Image.jpg
Přírodní řešení na problémy způsobené lidmi
Biogas

Bioplyn

Používání Biocat+ v zařízení pro anaerobní rozklad, zajišťuje zvýšenou produkci bioplynu, stabilitu probíhajícího fermentačního procesu a zkrácení doby cyklu.

Terénní a laboratorní testy probíhají s velmi dobrými výsledky v Německu, Švýcarsku a Velké Británii. Nyní začínáme testovat přípravek Biocat+ v České republice.

 

Zjistěte více

Waste Water

Odpadní vody

Biocat+ podporuje stimulaci růstu původních mikroorganizmů, zlepšuje účinnost čištění odpadních vod a zvyšuje efektivitu provozu v čistírnách odpadních vod.
Při správné aplikaci lze docílit snížení kalu až o 50% a COD. Účinnost lze pozorovat v řádech dnů než v řádech týdnů.

Zjistěte více

Agriculture

Zemědělství

V zemědělství je využivání Biocat+ aplikováno ředevším při umělém zavlažování, a aplikací do napájecí vody pro hospodářská zvířata, kde přináší výrazné přírustky jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Aplikace v zahradnictví prokázaly lepší kvalitu pěstovaných rostlin díky  pozitivním účinkům mikroorganismů v rhizosféře rostlin.

Zjistěte více

Bioremediation

Bioremediace

V oblasti bioremediace, nabízí Biocat+ přirozené přírodní řešení. Napomáhá v odstraňování složitých uhlovodíků v odpadních vodách, včetně kalu, nebo koksárenského plynu. Biocat + přináší jednoduchost do bioremediace komplexních uhlovodíků.

Zjistěte více

Vítejte na Bosix Biocat +

Přírodní řešení na problémy způsobené lidmi

Biocat + nachází využití v mnoha oborech činností, kde probíhá biologický rozklad organických látek. U bioplynových stanic pozitivně ovlivňuje výkon zařízení pro anaerobní rozklad, zvyšuje produkci bioplynu a zároveň přispívá ke zlepšení stability probíhajícího procesu. Zkracuje délku cyklu a eliminuje pachy.

Augmentace zavlažování, fertigation a napájecí vody v zemědělství a zahradnictví, využívající Biocat+, přinášejí výrazné přírustky při pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

Oblast využití přípravku Biocat+ zahrnuje také aplikaci při odstraňování složitých uhlovodíků v odpadních vodách, včetně kalu, koksárenského plynu a lagun na potravinářských provozech.

Biocat + je bioaktivní roztok vzniklý procesem kvašení přírodních rostlinných materiálů, včetně mořských organismů vyvinutý během mnoha let experimentování a terénních studií. Kompaktní a jedinečná generace mikroorganizmů, je jednoduchá a nenáročná na aplikaci, provoz a údržbu.

Poslední novinka

Jun 1, 2013

30.5.2013 bylo ukončeno testování přípravku BioCat+ a přešli jsme do komerčního režimu.

Výsledky naší práce naleznete ve formátu PDF na stránce BIOPLYN. 


Všechny novinky

Zasílání novinek

No lists found to subscribe to

Napište zavoláme Vám

Jméno:
Email:
Telefon:
Dotaz:*